Familjebehandling

Familjebehandling kan ges till familjer med barn som är upp till 20 år. Syftet är att stärka dig som förälder och att familjen ska kunna fungera på ett bra sätt i vardagen.

Familjebehandling

Familjebehandling kan vara en möjlighet för dig och din familj om du

  • känner dig otillräcklig som förälder
  • har problem med att sätta rimliga gränser för ditt barn
  • har svårt att som föräldrar hitta gemensamma regler för barnen
  • upplever hot och våld inom familjen
  • upplever att ditt barn har problem i skolan

Hur går det till?

När du kommer till oss får du träffa en familjebehandlare. Först formulerar vi vilka mål ni vill uppnå. Sedan hjälper vi er att se och stärka det som fungerar bra och att hitta och prova nya strategier och verktyg.

Vi erbjuder samtal både enskilt och tillsammans med familjen. Om du vill kan vi ordna möten med sjukvård, skola eller andra viktiga personer för att hitta nya lösningar.

Vi har tystnadsplikt.

Behöver du tolk?

Vi kan ordna tolk om du behöver det

Mer information och ansökan

Vill du veta mer om familjebehandling? Kontakta Renée Bönström Abildgård, telefon 031-365 43 78.

Du ansöker till familjebehandling genom din socialsekreterare på Barn- och Familjeenheten. Du kan också kontakta mottagningsgruppen på telefon 031-365 46 30.