Foto: Lo Birgersson

Mötesplatser för dig och ditt barn

I Östra Göteborg finns det flera mötesplatser. Här kan du träffa andra familjer för att leka och prata. På många mötesplatser finns det personal du kan prata med om hur det är att vara förälder.

Familjecentralen i Bergsjön

Familjecentralen Bergsjön är en mötesplats för dig som väntar barn eller har barn mellan 0 och 6 år. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och psykolog.

Öppna förskolan i Bergsjön

Hit är alla barn mellan 0-6 år välkomna tillsammans med en förälder eller någon annan vuxen.

Bibliotek i Östra Göteborg

Kliv in i sagornas värld tillsammans med ditt barn. Flera bibliotek i Göteborg har sagoläsning för barn i olika åldrar med medföljande vuxen. Här arbetar bibliotekarier som kan tipsa om böcker som passar dig och ditt barn.

Lekplatser

I Göteborgs Stad finns det bemannade och vanliga lekplatser som du och ditt barn kan besöka. Välkommen!