Foto: Marit Lissdaniels

Lekplatser

I Göteborgs Stad finns det bemannade och vanliga lekplatser som du och ditt barn kan besöka. Välkommen!

Lekplatser i Östra Göteborg

I vår stadsdel har vi många lekplatser.

Här hittar du Östra Göteborgs lekplatser

Bemannade lekplatser

I Göteborg finns det några bemannade lekplatser. Där finns det personal som håller i aktiviteter för barnen.

På bemannade lekplatser kan du bland annat:

  • Låna lekredskap
  • Värma sig inomhus
  • Läsa böcker
  • Gå på toaletten
  • Värma barnmat.

Här hittar du bemannade lekplatser i Göteborg.