Foto: Lo Birgersson

ABC föräldraträffar med barn 3-12 år

ABC betyder alla barn i centrum. Det är träffar för dig som har barn mellan 3-12 år. Vi träffas flera föräldrar och pratar om hur det är att vara förälder och om barns utveckling.

Höstens ABC-träffar

Gruppträffarna kommer att ske i små grupper och stor lokal så att vi kan hålla avstånd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hur vi undviker smittspridning av Covid-19.
ABC föräldraträffar

Mer lek och mindre tjat? En vardag med färre konflikter? Hur gör andra föräldrar? De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

På ABC föräldraträffar får du diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Du får tips för att underlätta din vardag hemma.

För dig som har barn mellan 3-12 år

ABC föräldraträffar är för dig som har barn i åldern 3-12 år.

Vi träffas i grupp med andra föräldrar.

Träffarna är gratis

Du betalar inget för att komma. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig till träffarna

Vi träffas fem gånger. Varje gång har vi ett tema och det är viktigt att du kommer på alla träffarna. Du kan välja om du vill vara i en grupp på dagtid eller kvällstid.

E-post: familjelinjen@ostra.goteborg.se
Sms: 073-651 35 58

Skriv vilken grupp du är intresserad av, ditt namn, mobilnummer och om du behöver tolk.

Hösten 2020

Gamlestan:

Tisdagar, klockan 17-19.30

Träff 1: 20 oktober

Träff 2: 3 november

Träff 3: 17 november

Träff 4: 1 december

Träff 5: Datum meddelas senare

Lokal: Medborgarhuset, Brahegatan 11 (Hållplats SKF)

Kortedala:

Onsdagar klockan 9.30-12

Träff 1: 21 oktober

Träff 2: 4 november

Träff 3: 18 november

Träff 4: 2 december

Träff 5: 20 januari

Lokal: Pläjset, Aprilgatan 50


Bergsjön

Fredagar klockan 10-12.30 (Gruppen är full)

Träff 1: 16 oktober

Träff 2: 30 oktober

Träff 3: 13 november

Träff 4: 27 november

Träff 5: meddelas senare

Lokal: Öppna förskolan, Rymdtorget 8


Behöver du tolk?

Vi kan ordna tolk till dig om du behöver.

Kontakta oss före träffen och säg till på vilket språk du behöver tolk.