Stöd utifrån särskilda behov

Du som är förälder kan också behöva stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter hos dig, ditt barn eller er familj.

Barn och unga med psykisk ohälsa - stöd till barn och föräldrar

På alla våra vårdcentraler kan barn och unga som är under 18 år söka hjälp för sin psykiska hälsa. Förutom det arbetar några vårdcentraler med ett utökat uppdrag kring ungas psykiska hälsa. Barn och unga mellan 6 och 18 år som har drabbats av psykiska besvär är välkomna att vända sig till någon av dessa vårdcentraler, oavsett var man är listad. För dig som är förälder eller vårdnadshavare finns olika former av föräldrastöd. Vänd dig hit om ditt barn har milda besvär såsom:

- är mer ledsen än vanligt.
- har svårt att hantera stress, oro och ångest.
- har svårt att hantera ilska och aggressioner.

Vilka vårdcentraler som du kan vända dig till hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats - ungas psykiska hälsa .

Familjerätten

Kan hjälpa till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.

Läs mer om familjerätten

Film för barn om hur det går till hos familjerätten

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Guidar dig till det stöd som finns utifrån funktionsnedsättning hos någon i familjen.

Läs mer om lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Vid missbruk i familjen

Mini-Marias föräldrautbildning om cannabis och andra droger

Är du orolig att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du välkommen till Mini-Marias kostnadsfria utbildning för föräldrar i cannabis- och drogkunskap.

Mini-Marias webbsida

Vid hot och våld

Lever ni med hot och våld i familjen?
​Kontakta Kriscentrum för kvinnor eller Kriscentrum för män. Vi kan erbjuda dig stöd och skydd samt annan hjälp till dig och dina barn.

Grupp för föräldrar till barn som utsatts för sexuella övergrepp

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder kostnadsfri gruppverksamhet för dig som förälder eller annan anhörig till ett barn eller ungdom som blivit utsatt för sexualbrott. Där får du får träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Lär mer hos Stödcentrum för brottsutsatta

Socialkontoret i Majorna-Linné

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs. Du kan kontakta socialkontoret om du:

- har en trasslig familjesituation
- är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoret