Lo Birgersson

Träffar för regnbågsfamiljer

Här har vi samlat de träffar som riktar sig till regnbågsfamiljer. Med regnbågsfamilj menar vi en familj där en eller flera av barnen och/eller de vuxna är hbtq-person.

Regnbågsträffar i Oscar Fredriks församlingshem

Oscar Fredriks församlingshem ordnar träffar för regnbågsfamiljer och blivande regnbågsfamiljer. Det blir lek, pyssel, fika, gemenskap och sångstund. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma!

När: Oklart för hösten/vintern p.g.a. covid-19. För uppdaterad information, läs mer på deras webbsida.
Var: Oscar Fredriks församlingshem

​Läs mer på församlingens webbsida

Mötesplats för regnbågsfamiljer

Kulturhuset Kåken anordnar tillsammans med RFSL träffar för regnbågsfamiljer på olika ställen i Göteborg. Här ges möjlighet för barn och vuxna att träffa andra barn och vuxna i liknande familjekonstellationer, utbyta erfarenheter och leka. Covid-19 kan orsaka inställda träffar. Läs mer på Kulturhuset Kåken, webbplats eller kontakta regnbagsfamiljergbg@goteborg.rfsl.se för mer information.