Föräldragrupp för dig som är ny i Sverige

Förälder i nytt land är en kostnadsfri kurs i föräldraskap på Integrationscentrum. Kursen ges på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

På den här kursen ges möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i ett nytt land. Kanske känner du en oro för vad som förväntas av dig som förälder. Här får du bland annat prata om det och om hur du kan sätta gränser och stötta ditt barn eller tonåring.

Kursen Förälder i nytt land leds av en lärare från Integrationscentrum på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Ni träffas vid 9 tillfällen, 2,5 timmar per gång. Under kursen får du också träffa personal från socialtjänst och ungdomsmottagning. Läs mer och anmäl dig här:

Förälder i nytt land - integrationscentrum