Illustration: Cecilia Torudd

ABC – föräldraträffar – för dig med barn 3–12 år

Vill du ha mer lek och mindre tjat? ABC är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3 - 12 år. Gruppen träffas vid fyra tillfällen och träffarna innehåller diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme. Du behöver kunna vara med på alla fyra träffarna för att anmäla dig. Tre månader efter avslutad kurs har gruppen en återträff då vi repeterar, byter erfarenheter och tar upp nya ämnen. 
Läs mer om innehållet i ABC föräldraträffar 

Kurser våren 2021

P.g.a. covid-19 genomförs alla ABC-föräldraträffar digitalt under våren 2021.  

Ny grupp! (för dig med barn 3 6 år)  FULLBOKAD
Var: Digitalt via Teams. 
Datum: 20 maj, 3 juni, 17 juni och 1 juli  
Tid: 17  19:30

Frågor och anmälan
Gruppen är fullbokad. Under hösten 2021 kommer nya ABC-föräldraträffar att starta, information kommer att finnas på denna hemsida. Har du frågor om ABC-föräldraträffar är du välkommen att hör av dig till oss!

E-post: FCsandarna@socialcentrum.goteborg.se 

Fler digitala grupper i vår 

De som normalt erbjuder ABC-grupper runt om i staden erbjuder nu digitala träffar. Hitta fler grupper som du kan anmäla dig till genom att gå in på de lokala sidorna via goteborg.se/foraldrastod.