Rådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och då. Ska det vara såhär? Hur kan jag hjälpa mitt barn i den här situationen? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Individuellt föräldrastöd

Som förälder och eller vårdnadshavare i Lundby har du möjlighet att träffa familjebehandlare för individuellt föräldrastöd utan kostnad. Stödet söks som ett bistånd efter ansökan hos socialtjänsten.

På familjecentralen finns det möjlighet för dig med barn upp till 6 år att:

  • få råd och stöd i din föräldraroll
  • få nya verktyg och strategier som förälder

Kontaktuppgifter till Familjebehandlarna i Lundby

Familjebehandlarna samarbetar även med förskola, skola, fritidsgård, mödra- och barnhälsovård och andra som har kontakt med barn, unga och familjer i stadsdelen. Om inte vi kan hjälpa dig så lotsar vi dig till rätt verksamhet.

Vi har tystnadsplikt, utöver den anmälningsplikt som gäller för alla som arbetar med och för barn.

Vilken stadsdel tillhör din adress?

Samtal med socionom eller kurator när du har kontakt med BMM eller BVC

Under tiden du som förälder har kontakt med BMM (barnmorskemottagningen) eller BVC (barnvårdcentralen) kan du boka samtal med en socionom eller kurator. Samtalet kan handla om hur du mår som förälder, en bekymmersam situation eller om du undrar vart du ska vända dig i en specifik fråga. Du kan komma själv eller tillsammans med barnets andra förälder.

Kontaktuppgifter

Servicesamtal

Resursenheten Familj är en del av socialtjänsten och erbjuder alla barn, ungdomar och föräld­rar i Lundby upp till fem vägledande kost­nadsfria servicesamtal. Stödet erbjuds utan att ni ansökt om det hos socialtjänsten. Här kan du få antingen enskilda samtal eller sam­tal tillsammans din familj. Fyll i blanketten som du hittar i länken nedan och skicka in så hör vi av oss när ni kan få en tid.

Adress: Vågmästaregatan 1b, plan 2
Hållplats: Vågmästareplatsen
Telefon: 072-2558992
E-post: resursenheten.familj@lundby.goteborg.se

Länk till blankett

Länkar med tips och stöd kring föräldraskap

På den här sidan hittar du samlad information om olika stöd som finns för dig som förälder.

Kommunalt aktivitetsansvar

Ungdomar i åldern 16-19 år och som inte går på gymnasiet eller saknar gymnasieexamen får här information om olika vägar till utbildning och sysselsättning. Du som är förälder är också välkommen att kontakta Kommunalt aktivitetsansvar för information och stöd.

Kontaktuppgifter till kommunalt aktivitetsansvar i Lundby.

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.