Visuell kommunikation

Bästa Stunden

Bästa stunden är ett familjecentrerat arbete för att främja anknytningen mellan barnet och den vuxne genom högläsning. Högläsningen ger barnen fler ord och de får därmed bättre förutsättningar i skolan. Dessutom är det en positiv stund då anknytningen mellan den vuxne och barnet stärks.


Den bästa stunden

Bästa Stunden är ett läsfrämjande och familjecentrerat arbete i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Som syftar till att:

Inspirera och motivera föräldrar att läsa högt för sina barn

Aktiviteter/ Innehåll:

  • Föräldrautbildnings program att använda på föräldramöten på förskolor och skolor.
  • Högläsning på familjecentralen, öppna förskolan och parkleken.
  • Tillgängliggöra böcker i barn och föräldrars vardag.
  • Ett kapprumsbibliotek vid entrén på alla 35 förskolor, vid alla klassrum vid 20 skolor upp till årskurs 3. Samt vid parkleken, familjecentralen och öppna förskolan.
  • Extra satsningar görs på förskolor och skolor i socialt ansträngda områden

Varför Bästa Stunden?

Att läsa högt tillsammans har stor betydelse för barnets språkliga och känslomässiga utveckling. Därför är det viktigt att barn redan från tidig ålder får många chanser till möten med böcker och berättelser.

Genom böcker får barn och vuxen möjlighet att samtala om svåra ämnen. De hjälper oss att förstå både oss själva och andra. Boken blir en gemensam upplevelse, en källa till samtal, skoj och hemligheter.

Vid högläsning skapas möjlighet till tillfällen av närhet och gemenskap. När vuxen och barn läser högt tillsammans ges möjlighet att slappna av och utestänga resten av världen.

Samtidigt får barnet bevis på att hen är viktig!

  • Barn som regelbundet blir lästa för kan 50 000 ord vid 17 års ålder I jämförelse med 15 000 ord om de inte blir lästa för.
  • 80% av barnets ordförråd kommer från böcker.
  • Storleken på barnets ordförråd påverkar deras läsförståelse som i sin tur påverkar deras skolarbete och skolresultat.
  • Det handlar dock inte bara om läsning utan är en familjecentrerad insats med syfte att stärka föräldrar som den viktigaste personen i deras barns liv.
  • Så lite som 15 minuter av positiv tillsammans med ditt barn förbättrar relationen och minskar antalet konflikter i familjen.

Läslovsaktivitet

Bästa Stundens har delat ut ”Bästa stunden” bokmärken till alla barn i stadsdelens förskolor och skolornas klass F- 3. Som uppmanar till en läsutmaning.

På bokmärkena sätter ni ett kryss för varje bok ni läst högt tillsammans. Det spelar ingen roll hur tjock eller tunn boken är eller på vilket språk den läses.

När ni fått ihop 10 kryss (10 böcker) så har ni klarat utmaningen! Bokmärket har då blivit en entrébiljett för ett biobesök för ett barn och en förälder. Anmälan skickas till: foraldraguide@afh.goteborg.se, då får ni bekräftelse att en plats är avsatt till er (en vuxen och ett barn).

Filmerna visas på Läslovet den 28 oktober på biografen Draken, Olof Palmes Plats 3.

Mullvadens nya äventyr som är 44 minuter visas för förskolebarnen.
Agatha- Granndetektiven är 77 minuter och visas för skolbarnen.

Varför gör vi detta? Vi hoppas att med denna aktivitet att lyfta upp högläsningen inför läslovet och ge barnen en aktivitet att minnas. Bio kan också ses som en bästa stund också där anknytning mellan den vuxne och barnet stärks genom att göra något positivt tillsammans.

Staden där vi läser för våra barn

Mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn grundar sig i tre delar. Det handlar om att öka kunskapen inom Göteborgs Stad, att stärka stadens läsfrämjande arbete och att öka medvetenheten hos viktiga vuxna nära barn om vikten och värdet av att läsa högt. Alla tre delar arbetar vi med samtidigt för störst effekt.

Läs mer om arbetet här!

Se Filmen från stadsbiblioteket här!