Rådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och då för alla: Ska det vara såhär? Hur kan jag hjälpa mitt barn i den här situationen? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Familjestödsteamet

Hos Familjestödsteamet kan du som förälder få rådgivning och stöd i frågor som rör ditt föräldraskap. Du kan söka till oss till oss via mail eller telefon. Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Mailadressen är foraldrastod@afh.goteborg.se

Telefonnummer till föräldrar med barn 0-12 år: 0707-620870, 031-366 20 70

Telefonnummer till föräldrar med barn 13-18 år: 0722-558710, 031-366 31 17

Familjecentralen Trädet

Familjecentralen Trädet erbjuder rådgivning till dig med barn i de yngre åldrarna (0-6 år)

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med är:

Behöver du stöd i föräldrarollen?
Har du och din partner svårt att prata med varandra?
Behöver du enskild samtalskontakt ?

Familjehuset Trädets kuratorer erbjuder information, rådgivning och stödsamtal i såväl små som stora bekymmer. Att komma till oss är kostnadsfritt, frivilligt och vi arbetar under tystnadsplikt.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Mini-Maria

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger. Mini-Maria anordnar även kurser för vårdnadshavare.

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.