COS Föräldrastöd för dig med barn 0-4 år

COS (Circle of security) som på svenska kallas trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram för alla föräldrar med yngre barn. Under åtta träffar talar gruppen kring olika teman. Programmet erbjuds både på familjecentralen Trädet och hos Familjestödsteamet.

Vårens COS-träffar är inställda

Vårens COS-träffar är inställda med anledning av Göteborgs Stads åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19.

På goteborg.se kan du ta del av Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

COS-Circle of security, Trygghetscirkeln

Ett föräldrastödsprogram med syfte att få syn på barnets behov utifrån den viktiga anknytningen mellan förälder och barn.

Riktar sig främst till föräldrar med barn i åldern 0-4 år.

Utbildningsmaterialet utgår från färdiga filmexempel där vi noga tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag. Hur kan jag som förälder få syn på mitt barns behov och möta barnet utifrån dessa behov?

Programmet sträcker sig över 8 tillfällen som är ca 1,5 timme långa. Vi är två familjebehandlare som håller i kursen och tar emot 8-10 föräldrar i grupp. Detta ger möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter som förälder

Information och anmälan

Familjestödsteamet:

Tid:
Nästa gruppstart:

För frågor och anmälan:

Tel: 070-762 08 70
mail: foraldrastod@afh.goteborg.se

Familjecentralen Trädet:

Tid:

Helen Gollungberg: 031-366 23 93
helen.gollungberg@afh.goteborg.se
Mats Johansson: 031-366 23 92
mats.johansson@afh.goteborg.se