BiFF - Föräldrastöd till föräldrar i konflikt

Hur kan man få det gemensamma föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter?

Vårens BiFF-träffar är inställda

Vårens BiFF-träffar är inställda med anledning av Göteborgs Stads åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19.

På goteborg.se kan du ta del av Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Mer om BiFF

BiFF, Barn i Föräldrars Fokus, riktar sig till föräldrar som är separerade och befinner sig i konflikt, i frågor som rör barnet. Syftet med BIFF är att du som förälder ska få hjälp att synliggöra ditt barns behov och situation genom att ställa dig frågan "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn".
​Vi utgår ifrån

  • ​Ett barnperspektiv
  • Barns rättigheter
  • Kunskap och forskning
  • Egna reflektioner

Föräldrar till gemensamt barn går i olika grupper. Kursen sträcker sig över 3 tillfällen á 2 timmar och ges kvällstid.

Information och anmälan

Datum för kursstart:

Dag:

Tid:

Datum:

Om du vill anmäla dig till BiFF kan du antingen ringa oss eller skicka ett mail.

Tel: 0707- 62 08 70
mail: foraldrastod@afh.goteborg.se