Illustration: Cecilia Torudd

ABC – föräldraträffar – för dig med barn 3–12 år

Vill du ha mer lek och mindre tjat? ABC är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Vårens ABC-träffar är inställda

Vårens ABC-träffar är inställda med anledning av Göteborgs Stads åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19.

På goteborg.se kan du ta del av Göteborgs Stads information med anledning av covid-19


Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du kan gå på ABC (Alla Barn i Centrum) föräldraträffar, kostnadsfritt.

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3–12 år. Gruppträffarna innehåller diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träffarnas innehåll

Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Hösten 2020

ABC 1.
Familjecentralen Trädet,
Pianogatan 86
Dag:

Tid:

ABC 2.
Familjestödsteamet Frölunda Torg, Näverlursgatan 42.
Dag:

Tid:

Datum:

ABC 3.
Församlingshemmet,
Frölunda Kyrkogata 2
Dag:

Tid:

Datum:

Anmäl dig till ABC

​Anmälan och frågor hänvisas till:
foraldrastod@afh.goteborg.se
eller ring Tel: 070-762 08 70

Filmer om ABC

Fler filmer om ABC på olika språk hittar du på Youtube