Foto: Mostphotos

Familjecentralerna

Välkommen till familjecentralerna i Angered Centrum, Lövgärdet och Hjällbo! Här samarbetar barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), socialtjänst, Angereds Närsjukhus och öppen förskola.

Till familjecentralen är du som har barn eller är blivande förälder välkommen. På familjecentralerna i Angered samarbetar barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), socialtjänst, Angereds Närsjukhus och öppen förskola. Vi samverkar också med andra verksamheter, som till exempel bibliotek och tandvård.

Hjärtat i familjecentralen är öppna förskolan där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Öppna förskolan erbjuder en plats för välgörande lek för barnen och ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Du kan få svar på frågor som rör dig och din familj, exempelvis kring mat, sömn eller parrelationen. Om du önskar finns möjlighet till enskilda samtal med någon av oss som arbetar på familjecentralen.

Vi anpassar aktiviteterna på familjecentralen efter familjernas behov och önskemål. Exempel på aktiviteter hos oss är tematräffar och kurser kring föräldraskap.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalands regionen.

Hitta din familjecentral

Här hittar du kontaktuppgifter till familjecentralerna i Angered

Här kan du läsa mer om familjecentraler

Hemsidor till våra familjecentraler:

Lövgärdets familjecentral

Familjecentral Angered Centrum

Hjällbos familjecentral