Kontaktuppgifter - Resursenheten barn och unga

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Angereds Torg 9
Postadress
Box 34
424 21 Angered
Tillgänglighetsinformation

Marie Jonasson, enhetschef barn

Telefon
031 - 365 13 83

Petronella Bergkvist, metodhandledare barn

Birgitta Lingegård, enhetschef unga

Telefon
031-365 11 47

Iben Danielsen, metodhandledare unga

Hitta hit