Glädje och utmaningar - för dig med barn 1-5 år

Har du barn som är mellan ett och fem år? Välkommen att delta i en föräldragrupp för alla småbarnsföräldrar. Föräldragrupperna består av fem träffar där du får möjlighet att träffa andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder idag. Träffarna leds av personal från förskolan eller öppna förskolan. Det finns två olika grupper, dels en grupp för föräldrar till barn som är mellan 1-2,5 år dels en grupp för föräldrar som har barn mellan 2,5- 5år. Det är fritt för alla i stadsdelen att anmäla sig till träffarna.