Illustration: Cecilia Torudd

ABC föräldraträffar – för dig med barn 3-12 år

Vill du ha mer lek och mindre tjat? ABC är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3-12 år och som bor i stadsdelen. Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar på varje familjecentral, med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme. Du behöver kunna vara med på alla fyra träffarna för att anmäla dig.

Träffarna är gratis och vi bjuder på fika varje gång.

Om du vill anmäla intresse att gå i ABC-grupp i Angered är du välkommen att maila:

abc.angered@angered.goteborg.se

eller ta kontakt med en föräldrarådgivare på någon av Angereds Familjecentraler.Läs mer om innehållet i ABC föräldraträffar