Af Soomaali/Somaliska

Jihaynta qoyska Angered/Familjeguiden Angered på somaliska

Jihaynta qoyska Angered. Warbixin ku saabsan hawlaha iyo taageerooyinka af Soomaali. Familjeguiden i Angered. Tips på aktiviteter (somaliska).