Behov av mer stöd?

Ibland kan man uppleva att man har behov av mer omfattande stöd i sitt föräldraskap, utöver den rådgivning man till exempel kan få hos socionomerna på familjecentraler eller på andra mötesplatser. Då finns det mer hjälp att få. I Angered finns många olika verksamheter som kan hjälpa. Du behöver inte själv försöka lista ut vem du skall gå till, ta kontakt med någon så hjälper vi så gott vi kan att hänvisa dig rätt.

Spädbarnsverksamheten

Vi vänder oss till blivande föräldrar och till dig med spädbarn som behöver stöd i din föräldraroll.

Till oss kan du komma när:

  • du känner oro och nedstämdhet kring ditt föräldraskap eller ditt barn
  • om du vill samtala kring det som kan kännas svårt med att vänta och få barn
  • det är svårt att förstå vad barnet bäst behöver
  • du känner oro för hur barnet äter eller sover
  • barnet är svårt att trösta
  • ni som föräldrar har svårigheter i relationen med varandra

Vi erbjuder:

  • enskilda samtal för dig och din familj
  • stöd att skapa goda stunder tillsammans med ditt barn
  • gruppträffar för föräldrar och barn

Det är era behov som står i centrum och som styr vårt arbetssätt. Tillsammans bestämmer vi hur kontakten utformas.

Spädbarnsverksamheten är en del av resursenheten barn och unga. Se nedan för länk till kontaktuppgifter.

Resursenheten barn och unga

Många föräldrar upplever att vissa perioder i barnets uppväxt är besvärliga. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Vi vänder oss till dig som är förälder och har barn från 0-18 år. Vi är familjebehandlare och har lång erfarenhet av att arbeta med olika former av stöd till familjer. Vi har skilda yrkeskompetenser och olika vidareutbildningar för att kunna möta olika behov. Länk till kontaktuppgifter.

Om samverkan - VÄSTBUS och SIP

Om ni i er familj har många olika professionella som stöttar kan man ibland uppleva ett behov av att de samverkar. Alla som arbetar med barn och unga i Angered har skyldighet att samverka om ni i er familj önskar det. Detta kallas för att man arbetar med västbus. Fråga dem du har kontakt med så hjälper de dig med detta.

Mer information om västbus.