Valbara utförare

Antalet privata utförare i ett valfrihetssystem varierar över tid. På den här sidan kan du hitta information om privata utförare som är valbara just nu. Vad som krävs för att bli valbar kan du läsa mer om under avsnittet från godkänd till valbar.

Utförare hemtjänst

För att hitta valbara utförare av hemtjänst kan du använda dig av e-tjänsten Jämför service (hemtjänst). I tjänsten hittar du aktuell information om alla utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad, både Göteborgs Stads hemtjänstenheter samt privata utförare. I filerna längre ner på sidan kan du hitta uppgifter om privata utförare per geografiskt LOV-område och statistik gällande andel brukare som valt en privat utförare, antal brukare per privat utförare m.m.

Utförare daglig verksamhet

För att hitta valbara utförare av daglig verksamhet kan du använda dig av e-tjänsten Jämför service. I tjänsten hittar du aktuell information om alla utförare av daglig verksamhet i Göteborgs Stad, både Göteborgs Stads enheter inom dagliga verksamheter samt privata utförare.