Uppföljning av utförare hemtjänst

Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för uppföljning av privata utförare samt Göteborgs Stads enheter inom den konkurrensutsatta verksamheten. På denna sida hittar du beslutad plan för uppföljning samt tidplan för uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad.

Plan för uppföljning

Äldre samt vård och omsorgsnämnden har fattat beslut om en plan för uppföljning för 2021.

Plan för uppföljning av utförare hemtjänst

Uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad

Nedan finns dokument som ger dig stöd i vilka uppgifter som ska lämnas till vem i Göteborgs Stad. Du hittar också en tidplan för de uppgifter som enligt förfrågningsunderlaget ska lämnas och i vilka nationella undersökningar du som utförare ska delta.

Kvalitetsrapport ska lämnas först 2020 (för 2019). Här finns en mall att ta del av.