Uppföljning av utförare daglig verksamhet

Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för uppföljning av privata utförare samt Göteborgs Stads enheter inom den konkurrensutsatta verksamheten. På denna sida kommer du att hitta beslutad plan för uppföljning samt tidplan för uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad.

Plan för uppföljning

Nämnden för funktionsstöd har fattat beslut om en plan för uppföljning för 2021

Plan för uppföljning av utförare

Uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad

Information om hur och när uppgifter ska lämnas kommer att publiceras under 2020.