Rutiner i utförandet hemtjänst

På denna sida kan du som utförare läsa mer om de rutiner som du ska följa under kontraktstiden i utförandet av uppdrag.

Du kan också läsa mer på sidan med förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

Informationsöverföring

Valfrihet i hemtjänsten innebär att brukare med beslut om hemtjänst kan ha insatser från olika utförare vilket i sig ställer krav på en fungerande och säker informationsöverföring.

Hur informationsöverföringen ska gå till kan du läsa i denna rutin. Vilka kommunala utförare som är aktuella kan privata utförare se genom insatsöversikten i Treserva.

Rutin informationsöverföring mellan privata utförare och Göteborgs Stad

Kontakt med Trygghetsjouren gällande myndighetsutövning under jourtid

Nedanstående rutin tydliggör i vilka situationer under jourtid som du som utförare av hemtjänst ska kontakta Trygghetsjouren vid frågor som rör myndighetsutövning.

Rutin kontakt med Trygghetsjouren gällande myndighetsutövning under jourtid

Rutin för hur hantera väntelista (kö) när privata utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet

Denna rutin beskriver hur väntelista (kö) ska hanteras när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet. Rutinen tydliggör ansvarsfördelning och aktiviteter som ska genomföras.

Rutin för att hantera väntelista (kö) när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet

Brukare som skrivs ut från sjukhus på helgdag

Brukare som skrivs ut från sjukhus på helgdag

Information om lex Sarah

Information om lex Sarah

Information om eventuell kritik från andra myndigheter

Information om eventuell kritik från andra myndighet

Information om fönsterputs

Information om fönsterputs