Rutiner i utförandet daglig verksamhet

På denna sida kommer du som utförare kunna läsa mer om de rutiner som du ska följa under kontraktstiden i utförandet av uppdrag.

Rutin för hur hantera väntelista (kö) när utförare av daglig verksamhet inte är valbar/ej har kapacitet

Denna rutin beskriver hur väntelista (kö) ska hanteras när utförare av daglig verksamhet inte är valbar/ej har kapacitet. Rutinen tydliggör ansvarsfördelning och aktiviteter som ska genomföras.

Rutin för att hantera väntelista (kö) när utförare av daglig verksamhet enligt LSS inte är valbar/ej har kapacitet

Beställning av resa till och från daglig verksamhet

Beställning av resa till och från daglig verksamhet

Ändring av enheter inom daglig verksamhet enligt LSS

Ändring av enheter inom daglig verksamhet enligt LSS

Begäran om ny nivåsättning förändrade behov av personalstöd daglig verksamhet

Begäran om ny nivåsättning förändrade behov av personalstöd daglig verksamhet

Nivåsättning daglig verksamhet - generell information

Nivåsättning daglig verksamhet - generell information

Nivåsättning daglig verksamhet - processerna

Nivåsättning daglig verksamhet - processerna

Samtycke för nivåsättning – daglig verksamhet

Samtycke för nivåsättning - daglig verksamhet

Information om lex Sarah

Information om lex Sarah

Information om eventuell kritik från andra myndigheter

Information om eventuell kritik från andra myndigheter