Omfattning och inriktning daglig verksamhet

Under kontraktstiden ska utföraren enligt förfrågningsunderlaget ange kapacitetstak. På denna sida kan du läsa mer hur du anmäler ändring av kapacitetstak samt hantering av kö.

Ökning/minskning av kapacitetstak

Privata utförare ska ange kapacitetstak som anges i antal platser som beviljats av inspektionen för vård och omsorg (IVO) och som avser de platser som ställs till förfogande för Göteborgs Stad i valfrihetssystemet. Utföraren får inte sälja platser till andra huvudmän inom det kapacitetstak som angivits i ansökan.

Sänkning av kapacitetstak innebär att utföraren inte kan få uppdrag för nya brukare förrän utförarens uppdrag i antal platser understigit angivet kapacitetstak. En enskild kan aldrig tvingas byta utförare mot sin vilja för att utföraren vill sänka sitt kapacitetstak.

Tänk på att du inte kan ha ett högre kapacitetstak än vad tillståndet från IVO medger.

Anmäla eller ändra kapacitetstak

Anmälan om höjning eller sänkning av kapacitetstak ska ha kommit in till enheten för kontrakt och uppföljning senast den 15:e i månaden för att börja gälla den 1:a i kommande månad. Exempel: anmälan om utökat kapacitetstak som görs den 14 april börjar gälla den 1 maj.

Anmälan görs genom att maila till enheten för kontrakt och uppföljning:

lov@funktionsstod.goteborg.se

När kapacitetstak är nått

Du ska skriftligt meddela Enheten för kontrakt och uppföljning då kapacitetstak är nått. Maila till lov@funktionsstod.goteborg.se

Hantering av väntelista/kö

Du som utförare ansvarar för att hantera eventuell kö och är skyldig att meddela den enskildes socialsekreterare när det blir ledig kapacitet. Kötid (datum) är avgörande vid erbjudande av plats. Mer information se rutin väntelista (kö) daglig verksamahet enligt LSS.

Ledig kapacitet utan kö

Du ska skriftligt meddela enheten för kontrakt och uppföljning när det finns ledig kapacitet utan kö.

Maila till lov@funktionsstod.goteborg.se

Hur många gånger kan du förändra ditt kapacitetstak?

Du kan förändra (höja eller sänka) ditt kapacitetstak maximalt fyra gånger per år.