Omfattning och inriktning

Under kontraktstiden har utföraren enligt förfrågningsunderlaget möjlighet att göra begränsningar i sin verksamhet, exempelvis ange kapacitetstak. På denna sida kan du läsa mer om regler för hur du anmäler önskemål om att ändra en sådan begränsning.