Verksamhetsuppgifter och marknadsföring

Göteborgs Stad ansvarar för att din verksamhet presenteras i e-tjänsten Jämför Service. Du som utförare ansvarar för att lämna in korrekta uppgifter om din verksamhet till enheten för kontrakt och uppföljning. Den marknadsföring som du gör på annat sätt ska ske med respekt för brukare och övriga utförare. All marknadsföring ska utformas så att den inte upplevs som påträngande.

Verksamhetsuppgifter

Göteborgs Stad ansvarar för att din verksamhet presenteras korrekt i e-tjänsten Jämför Service på goteborg.se. Uppgifterna i e-tjänsten används av brukare och av handläggare för information och vägledning inför val av utförare.

Enheten för kontrakt och uppföljning behöver dessutom ha ytterligare kontaktuppgifter m.m.

Efter det att du blivit godkänd får du mer information om hur verksamhetsuppgifterna ska lämnas in och vad syftet är med de olika uppgifterna.

Uppgifterna ska lämnas på blanketten ”Verksamhetsuppgifter”

Information ges på det uppstartsmöte som du kallas till efter godkännandet.

Du som utförare har ansvar för att de uppgifter du lämnar alltid är korrekta och aktuella. Förändringar meddelar du snarast enheten för kontrakt och uppföljning via

LOV@stadshuset.goteborg.se

Marknadsföring

Som utförare är det viktigt att din marknadsföring av verksamheten följer kraven i förfrågningsunderlaget och sker med respekt för brukare och övriga utförare.

Direktriktad marknadsföring exempelvis genom oanmälda hembesök, besök på sjukhus, telefonsamtal, post, sms eller e-post, är därför inte tillåtet. Brukare eller anhöriga får inte erbjudas någon form av ersättning, gåvor eller andra förmåner för att välja en viss utförare.

Privata utförare av hemtjänst ska i anslutning till avsändaren använda formuleringen: Godkänd att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad.

Privata utförare av daglig verksamhet ska i anslutning till avsändaren använda formuleringen: Godkänd att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad.

Privata utförare får inte använda Göteborgs Stads grafiska profil eller logotyp.

För övriga regler kring hur utföraren får marknadsföra sin verksamhet hänvisas till förfrågningsunderlaget för hemtjänst respektive förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet

Mer information om vad som gäller för daglig verksamhet kan du läsa i detta dokument.

Guide för utförare av dagligverksamhet