Kontakt stadsdelarna

På denna sida till vänster hittar du kontaktuppgifter till stadsdelarnas myndighetsutövning inom äldreomsorg respektive funktionshinderverksamhet samt hälso- och sjukvård. Du vänder dig till stadsdelarna i frågor som rör samverkan kring brukarna, men även i frågor om ersättning.

Kontakt Intraservice

För frågor om stadens IT-stöd kan IT-kontaktperson vända sig till Support Intraservice, telefon: 031-368 68 00, E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se

Kontakt enheten för kontrakt och uppföljning

Du vänder dig till enheten för kontrakt och uppföljning i frågor som rör ditt kontrakt med Göteborgs Stad (se nedan). Till enheten ska du även meddela:

· om du vill byta IT-kontaktperson, anmäla ny IT-kontaktperson eller att IT-kontaktperson ska tas bort (viktigt för utbildning, behörighetstilldelning och informationsutskick från Intraservice)

· om du vill byta kontaktperson eller kontaktuppgifter för utskick av information från enheten

· om du vill ändra uppgifter på Jämför service på goteborg.se

· om du vill byta kontaktperson för Sodexo (gäller dig som är utförare av hemtjänst och om du valt att vara beställare av Sodexos matportioner till dina brukare)

Kontaktuppgifter

Telefon
031-368 00 08
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Hitta hit