IT-stöd

Privata utförare ska använda sig av Göteborgs Stads IT-stöd. Här hittar du användbara länkar.

Vägledningar och support (Länk till datorhjälpen hemtjänst)

Vägledning och support (Länk till datorhjälpen daglig verksamhet)

Hantera staden-konton för medarbetare

Rutin för överlämnade av personakter (Länk till datorhjälpen hemtjänst Se flik för dig som IT-kontaktperson).

Rutin för överlämnade av personakter (Länk till datorhjälpen daglig verksamhet Se flik för dig som IT-kontaktperson).

Blankett anmälan av IT-kontaktperson hemtjänst

Blankett anmälan av IT-kontaktperson daglig verksamhet

IBIC-Individens behov i centrum

Göteborgs Stad använder sig av arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. På denna länk hittar du aktuell information, metodstöd och utbildningar i IBIC.

Länk till IBIC

Krav gällande IT

Krav på utföraren gällande användning av IT-stöd kan du läsa om i förfrågningsunderlaget samt i IT-bilagan för utförare av hemtjänst.

förfrågningsunderlaget samt i IT-bilagan för utförare av daglig verksamhet.

Support Intraservice

Telefon: 031-368 68 00

E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se