Frågor och svar daglig verksamhet

Här kommer vi att samla vanliga frågor och svar för godkända utförare inom daglig verksamhet.

Vilken frånvarokod ska användas i Treserva när medarbetarna har planeringsdag/ dagar?

Intraservice har från och med 7 juni färdigställt en frånvarokod i Treserva som heter DV planeringsdag och som ska användas vid dessa tillfällen. När ni registrerar med denna kod/ brukare så utgår därefter ersättning till utföraren.

Vad gäller om en deltagare önskar byta deltagandegrad hos utföraren?

Detta regleras inte i förfrågningsunderlaget eller kravspecifikationen. Korrekt hantering är att beställaren skickar ett nytt uppdrag till utföraren med den deltagandegrad som ska gälla. Nytt uppdrag ska verkställas senast efter fyra veckor. Ny omfattning och ny ersättning gäller senast fyra veckor från den dag beställaren ändrar uppdraget om utförare och beställare inte kommer överens om ett tidigare datum.

Vilken är habiliteringsersättningen år 2020?

Utföraren ansvarar för att betala ut habiliteringsersättning till den enskilde.

Habiliteringsersättning för heldag ( 5 timmar eller mer) 114 kr/dag.

Habiliteringsersättning för halv dag ( mindre än 5 timmar) 79 kr/dag.

Vilken avgift kan tas ut för lunch år 2020?

Om den enskilde väljer att äta lunch som serveras av enheten så ska avgiften vara 68 kr.