Ersättning och fakturering hemtjänst

Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Ersättning och betalningsvillkor

Information om ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Om den brukare som väljer dig som utförare av hemtjänst också behöver matleverans av färdiglagad middagsmat, enligt beslut av handläggare, ska du kunna utföra detta uppdrag. Göteborgs Stads måltidsprogram ska följas. Du som utförare ersätts i efterhand. Ersättningen motsvarar den summa som den enskilde betalar för matportionen samt den enskildes avgift för leveransen. Den enskildes avgifter fastställs årligen i Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. För privata utförare som anlitar underleverantör eller själva ombesörjer tillverkning och leverans av matportioner utgår momskompensationen med 6 procent av beloppet för matportion och månadsavgift i enlighet med Göteborgs Stads taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

Om du har svårigheter att utföra uppdrag om matleverans eller anlita underleverantör för uppdraget kan du istället bli beställare av matleverans via Sodexo som Göteborgs Stad har ramavtal med. För mer information kontakta enheten för kontrakt och uppföljning.

Fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Fakturera Göteborgs Stad

Du som utförare fakturerar respektive stadsdelsförvaltning utifrån ersättningsunderlaget i Treserva. Anvisning för fakturering hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

I anvisningen finns faktura-adress. Det är viktigt att du i fakturatexten anger ert ”leverantörsnummer (9oxxxx)” som du fått av enheten för kontrakt och uppföljning. Du ska också ange referens/mottagarkod till SDF se tabell nedan.

Om du levererar mat själv eller har underleverantör ska detta faktureras på separat faktura till beställande förvaltning med uppgifter enligt ovan.

SDF Ref/Mottagarkod
Angered 60LEDA
Östra Göteborg H20
Örgryte-Härlanda 320AH
Centrum H001
Majorna-Linné 135270
Askim-Frölunda-Högsbo Myndighet
Västra Göteborg 650
Västra Hisingen HLAHL
Lundby 555
Norra Hisingen 140249