Ersättning och fakturering daglig verksamhet

Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Fakturaanvisning – LOV Daglig verksamhet

Under Företagare på goteborg.se finns information och regelverk kopplat till Inköp och upphandling, bland annat innehållskrav för en faktura till staden. Information om ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Utöver dessa regler gäller också nedanstående för fakturering av daglig verksamhet.

Från 1 april 2019 är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Läs mer här www.goteborg.se/fakturera

En faktura per månad per stadsdelsförvaltning avseende utförd daglig verksamhet i efterskott. Betalningsvillkor 30 dagar.
Fakturabelopp ska alltid överensstämma med underlag från Treserva för perioden. Eventuella avvikelser mot underlag måste hanteras i kommande period efter överenskommelser med myndigheten (beställarenheten) på respektive stadsdelsförvaltning.
Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

Fakturaadress:

Göteborgs Stad
Stadsdelens namn och nummer enligt förteckning nedan.
Intraservice
405 38 Göteborg

Prefix och förvaltningens namn

GLN/Peppol-ID

N161 Förvaltningen för funktionsstöd

7381035099218

Ny organisation från 1 januari 2021

Göteborgs Stad har ny organisation från 1 januari 2021. Stadsdelsnämnderna upphör och verksamheten överförs till fackförvaltningar.

Den nya förvaltningen, Förvaltningen för funktionsstöd har ny fakturadress, medan Övriga koder som används vid fakturering, mottagarkod och speckod, kommer att vara oförändrade.

Referens/Mottagarkod till ansvarig person, se tabell nedan.
Uppgift om vilken period som ersättningen avser. Övriga uppgifter som finns på underlaget i Treserva ska inte specificeras på fakturan.
I fakturatexten (obs ej i referens) ska ert ”leverantörsnummer (9oxxxx)” som ni fått från Stadsledningskontoret framgå.

Eventuella övriga tjänster utanför LOV, får inte samfaktureras med LOV-ersättning.

Tidigare stadsdelsförvaltning: Referens/mottagarkod
SDF N131 Angered Susanne Bergqvist 009
SDF N132 Östra Göteborg E61
SDF N133 Örgryte-Härlanda F00
SDF N134 Centrum i027
SDF N135 Majorna-Linné M432
SDF N136 Askim-Frölunda-Högsbo FUN 1
SDF N137 Västra Göteborg 7300
SDF N138 Västra Hisingen A03
SDF N139 Lundby 216
SDF N140 Norra Hisingen 140328


Habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS

Utföraren ska utbetala habiliteringsersättning till den enskilde utifrån de grunder som fastställts av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Från 1 januari 2021 gäller följande:

Heldag 114 kr/dag

Halvdag 80 kr/dag

Avgift för lunch

Avgift för lunch kan tas ut av den enskilde enligt Göteborgs Stads årligen beslutade taxa och endast om den enskilde själv valt att inte ha med sig mat eller gå till närbelägen restaurang. Från 1 januari 2021 gäller följande:

Lunch/middag utan dessert vid daglig verksamhet 68 kr/måltid

Ersättning

Ersättningen inom valfrihetssystemet utgår utifrån sju behovsnivåer och tre deltagandegrader. Från 1 april 2021 gäller följande ersättning.

Månadsersättning per nivå och deltagandegrad


Nivå


Deltid 1

5-18 tim/vecka

Deltid 2

19-32 tim/vecka

Heltid

33- tim/vecka

1

3 977

9 545

15 908

2

5 303

12 726

21 211

3

7 954

19 090

31 816

4

10 605

25 453

42 421

5

13 257

31 816

53 027

6

15 908

38 179

63 632

7

21 211

50 906

84 843