Ersättning och fakturering daglig verksamhet

Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning, betalningsvillkor samt vad en korrekt faktura ska innehålla.

Fakturaanvisning – LOV Daglig verksamhet

Under Företagare på goteborg.se finns information och regelverk kopplat till Inköp och upphandling, bland annat innehållskrav för en faktura till staden. Information om ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.

Utöver dessa regler gäller också nedanstående för fakturering av daglig verksamhet.

Från 1 april 2019 är det lag på att kommuner och andra offentliga organisationer enbart får ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Läs mer här www.goteborg.se/fakturera

En faktura per månad per stadsdelsförvaltning avseende utförd daglig verksamhet i efterskott. Betalningsvillkor 30 dagar.
Fakturabelopp ska alltid överensstämma med underlag från Treserva för perioden. Eventuella avvikelser mot underlag måste hanteras i kommande period efter överenskommelser med myndigheten (beställarenheten) på respektive stadsdelsförvaltning.
Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

Fakturaadress:

Göteborgs Stad
Stadsdelens namn och nummer enligt förteckning nedan.
Intraservice
405 38 Göteborg

Referens/Mottagarkod till ansvarig person på SDF (se nedan).
Uppgift om vilken period som ersättningen avser. Övriga uppgifter som finns på underlaget i Treserva ska inte specificeras på fakturan.
I fakturatexten (obs ej i referens) ska ert ”leverantörsnummer (9oxxxx)” som ni fått från Stadsledningskontoret framgå.

Eventuella övriga tjänster utanför LOV, får inte samfaktureras med LOV-ersättning.

Stadsdelsförvaltning: Referens/mottagarkod
SDF N131 Angered Susanne Bergqvist 009
SDF N132 Östra Göteborg E61
SDF N133 Örgryte-Härlanda F00
SDF N134 Centrum i027
SDF N135 Majorna-Linné M432
SDF N136 Askim-Frölunda-Högsbo FUN 1
SDF N137 Västra Göteborg 7300
SDF N138 Västra Hisingen A03
SDF N139 Lundby 216
SDF N140 Norra Hisingen 140328