Dialogmöten hemtjänst

Enheten för kontrakt och uppföljning bjuder in godkända utförare och Göteborgs Stads chefer inom den konkurrensutsatta verksamheten till regelbundna dialogmöten. På denna sida hittar du material från genomförda dialoger. Inledningsvis bjuder enheten in privata utförare till dialogmöte.