Dialogmöten

Enheten för kontrakt och uppföljning bjuder in godkända utförare och Göteborgs Stads chefer inom den konkurrensutsatta verksamheten till regelbundna dialogmöten.

Fillista