Inloggning i Treserva (Daglig verksamhet)


För att öka säkerheten i våra verksamhetssystem kommer det från 1 mars 2024 bara vara möjligt att logga in i Treserva med SITHS-kort.