Rutiner hemtjänst


Här kan du som utförare läsa mer om de rutiner som du ska följa under kontraktstiden.

Informationsöverföring

Valfrihet i hemtjänsten innebär att brukare med beslut om hemtjänst kan ha insatser från olika utförare vilket i sig ställer krav på en fungerande och säker informationsöverföring.

Hur informationsöverföringen ska gå till kan du läsa i denna rutin. Vilka kommunala utförare som är aktuella kan privata utförare se genom insatsöversikten i Treserva.

Rutin informationsöverföring mellan privata utförare hemtjänst och Göteborgs Stad

När ska Trygghetsjouren kontaktas?

Den här rutinen tydliggör i vilka situationer under jourtid som du som utförare av hemtjänst ska kontakta Trygghetsjouren vid frågor som rör myndighetsutövning.

Rutin kontakt med Trygghetsjouren gällande myndighetsutövning under jourtid

Hur hanteras kö när privata utförare av hemtjänst inte är valbara

Denna rutin beskriver hur väntelista (kö) ska hanteras när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet. Rutinen tydliggör ansvarsfördelning och aktiviteter som ska genomföras.

Rutin för att hantera väntelista (kö) när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet

Utskrivning från sjukhus på helgdag

Brukare som skrivs ut från sjukhus på helgdag

Fönsterputs

Information om fönsterputs 

Göteborgs Stads anhörigstöd

Den anhöriges behov ska uppmärksammas och du som utförare ska vid behov hänvisa till Göteborgs Stads anhörigkonsulenter och verksamheter för anhöriga. 

Anhörigstöd i olika områden

Vid dödsfall

Du som utförare ska enligt förfrågningsunderlaget följa Göteborgs Stads rutin vid dödsfall.

Rutin vid dödsfall