Riktlinjer hemtjänst


Här hittar du riktlinjer, vägledningar och rutiner som berör stöd och hjälp i hemmet för dig som utförare när du utför hemtjänst. Vissa av dessa är för din kännedom och andra är till exempel rutiner som du ska följa.

Riktlinje för hemtjänst (rambeslut)

Du som privat utförare ska enligt förfrågningsunderlaget följa Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst.

Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

Vägledning för att bedöma tid för hemtjänst

Målgrupp för denna vägledning är handläggare av hemtjänst i Göteborgs Stad, men även privata utförare kan ta del av den för kännedom.

Vägledning för att bedöma tid för hemtjänst

Registrera livsmedelsverksamhet

Utföraren ska registrera sig som livsmedelsföretag hos miljöförvaltningen om utföraren avser att utföra inköp och/eller distribuera livsmedel åt brukarna under mer organiserade former. Om utföraren behöver rådgivning avseende om man omfattas av skyldigheten att registrera sig som livsmedelsföretag ska miljöförvaltningen kontaktas.

Registrera livsmedelsverksamhet

Ledsagning

Här hittar du styrande dokument för ledsagning.

Värdighetsgarantier

Du som privat utförare ska följa Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Värdighetsgarantier