Uppföljning av utförare daglig verksamhet

Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för uppföljning av privata utförare samt Göteborgs Stads enheter inom den konkurrensutsatta verksamheten. Här samlar de vi riktlinjer och rutiner du som utförare måste ha koll på. Sidan är under utveckling.

Uppgifter som ska lämnas till Göteborgs Stad

Nedan finns dokument som ger dig stöd i vilka uppgifter som ska lämnas till vem i Göteborgs Stad. Du hittar också en tidplan för de uppgifter som enligt förfrågningsunderlaget ska lämnas och i vilka nationella undersökningar du som utförare ska delta.

Fillista med dokument kommer...