Rutiner daglig verksamhet

Här kan du som utförare läsa mer om de rutiner som du ska följa under kontraktstiden i utförandet av uppdrag.

Hur hanteras kö?

Denna rutin beskriver hur väntelista (kö) ska hanteras när utförare av daglig verksamhet inte är valbar/inte har ledig plats. Rutinen tydliggör ansvarsfördelning och aktiviteter som ska genomföras.

Rutin för att hantera väntelista (kö) när utförare av daglig verksamhet enligt LSS inte är valbar/ej har kapacitet 

Beställ resa till och från daglig verksamhet

Beställning av resa till och från daglig verksamhet

Ersättningsmodellen

Film om ersättningsmodellen

Generell information om nivåsättning

Nivåsättning daglig verksamhet - generell information

Nivåsättning daglig verksamhet - processerna

Begäran om ny nivåsättning förändrade behov av personalstöd daglig verksamhet

Film om preliminär nivåsättning

Film om ordinarie nivåsättning

Film om nivåsättning vid förändrade behov av
personalstöd

Film om nivåsättning med personlig assistent på daglig verksamhet

Värdighetsgarantier inom förvaltningen för funktionsstöd

Värdighetsgarantier inom förvaltningen för funktionsstöd

Frågor och svar - Ta emot uppdrag och säga upp plats

Detta stöddokument besvarar ofta förekommande frågor om att ta emot uppdrag och säga upp plats.

Frågor och svar - Ta emot uppdrag och säga upp plats