Staden inför digital delegeringsutbildning

Publicerad 17 april 2024

Sedan vecka 12 har den fysiska läkemedelsutbildningen ersätts av en digital läkemedelsutbildning som genomförs via appen Visible Care.

Den digitala läkemedelsutbildningen innebär att du inte längre behöver anpassa dig efter specifika utbildningstillfällen. Du behöver inte heller förflytta dig till en fysisk utbildning utan kan genomföra utbildningen då det bäst passar dig och verksamheten. Möjlighet finns även att repetera olika avsnitt i utbildningen och informationen i ges både via film, tal och text.

Utbildningen gör du via mobiltelefon eller surfplatta och beräknas ta ca 4,5 timme att genomföra.

Här kan du ta del av rutinen för utbildning i läkemedelshantering

Här kan du ta del av lathund i datorhjälpen för hantering av appen Visible Care Lathund Visible Care - privata utförare (datorhjalpen.goteborg.se)