Information med anledning av Vårdförbundets blockad

Publicerad 20 maj 2024

Sedan den 25 april har Vårdförbundet haft stridsåtgärder igång i alla landets regioner. Där har man infört övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Från och med måndag 20 maj gäller blockaden även Göteborgs Stads hälso- och sjukvård och den här informationen har gått ut till brukare.

Information med anledning av Vårdförbundets blockad - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Informationssidan kommer att uppdateras löpande vid behov.

För kännedom delas nedan informationsbrev ut till patienter.

Fillista