Aktuellt

 • Information med anledning av Vårdförbundets blockad

  Publicerad 20 maj 2024
  Sedan den 25 april har Vårdförbundet haft stridsåtgärder igång i alla landets regioner. Där har man infört övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Från och med måndag 20 maj gäller blockaden även Göteborgs Stads hälso- och sjukvård och den här informationen har gått ut till brukare.
 • Staden inför digital delegeringsutbildning

  Publicerad 17 april 2024
  Sedan vecka 12 har den fysiska läkemedelsutbildningen ersätts av en digital läkemedelsutbildning som genomförs via appen Visible Care.
 • LOV ska inte avvecklas

  Publicerad 23 februari 2023
  Kommunfullmäktige har beslutat att behålla valfrihetssystemet enligt lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänst och inom dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Enklare hantering av läkemedelsutbildningar

  Publicerad 16 februari 2023
  Anmälningar till alla läkemedelsutbildningar inför delegering kommer från och med våren 2023 att göras i Utbildningsportalen. Samtliga utbildningar är tillgängliga för medarbetare inom Göteborgs Stads verksamheter och för privata utförare.