Information om covid-19

På denna sida hittar du ett urval av länkar till information som gäller dig som utförare samt Göteborgs Stads information till brukare och allmänhet.

Tillfälliga tilläggsavtal

Men anledning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige i april 2020 om ett tillfälligt tilläggsavtal för utförare av hemtjänst och utförare av daglig verksamhet.

Tilläggsavtalen gäller från 1 mars 2020 och innebär tillfälliga förändringar av krav och ersättningsmodeller.

För närvarande gäller de tillfälliga tilläggsavtalen till den 31 maj 2021.

Vill du ta del av handlingen inför kommunfullmäktiges beslut kan du läsa det här. Tillfälligt tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende hemtjänst och daglig verksamhet

Tilläggsavtal till kontrakt med privat utförare av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem LOV

Tilläggsavtal till kontrakt med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS enligt lag om valfrihetssystem LOV

Covid-19, hygien och smittskydd

Krisinformation från svenska myndigheter

Rutin vid misstanke om smitta

Information, material och länkar för utförare av hemtjänst med anledning av coronaviruset

Information, material och länkar för utförare inom funktionshinder med anledning av coronaviruset

Information om vårdhygien för vård och omsorg

Information om Covid-19 på olika språk och information med bilder

Hygienkörkort – utbildning i basal hygien

Film: Basala hygienrutiner och Covid-10

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare

Covid-19: Skyddsutrustning externa utförare av vård och omsorg

Smittan påverkar verksamheter och företag

Göteborgs Stads information till allmänheten gällande bland annat funktionshinderverksamhet och äldreomsorg

Göteborgs Stads information till företagare