Foto: Lo Birgersson

Röstmottagare valdagen


Här beskrivs de regler och rutiner du som röstmottagare ska kunna. Det handlar om hur röstmottagningen går till, ditt ansvar som röstmottagare, hur det ska se ut i lokalen och vilka dina uppgifter som röstmottagare är.

Anmäl intresse

Du som är intresserad av att bli röstmottagare kan anmäla intresse på goteborg.jobbaival.se

Din roll

I vallokalen på valdagen tjänstgör fyra till fem röstmottagare, en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande leder arbetet under dagen.

Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt och att du är serviceinriktad. Du som röstmottagare ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 06.30 fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen som röstmottagare fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Se till att det är god ordning i vallokalen.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Ordförande leder arbetet. Din ordförande kommer kontakta dig senast en vecka innan valdagen. Har du inte blivit kontaktad så måste du själv kontakta din ordförande. Kontaktuppgifter till din ordförande finns när du loggar in på goteborg.jobbaival.se

Krav och kvalifikationer

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här.

För att kunna arbeta som röstmottagare måste du:

 • Fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Ha Bank-ID för att logga in i valkansliets administrativa system .
 • Behärska svenska språket i tal och skrift samt ha förmåga att hantera den räkning som krävs för uppdraget.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Bemöta och bistå väljare och medarbetare korrekt och professionellt.
 • Vara effektiv, noggrann och ha förmåga att kunna samarbeta.
 • Kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter i en vallokal.
 • Vara införstådd med att arbetet som röstmottagare på valdagen pågår från tidig morgon till sen kväll/natt.

Reserv

Reserver ska kunna ersätta röstmottagare som fått förhinder att jobba på valdagen. Som reserv ska du

 • Gå den obligatoriska utbildningen för röstmottagare.
 • Vara beredd på att bli kontaktad före eller under valdagen klockan 07.00-11.00 och på kort varsel hoppa in som röstmottagare i aktuell lokal i kommunen.

Om du får en placering utgår ordinarie arvode om 3000 kronor. Om du inte blir erbjuden placering får du 750 kr för att du varit tillgänglig och gått utbildningen. Om du erbjuds en placering och tackar nej eller inte är tillgänglig på valdagens morgon när vi försöker kontakta dig klockan 07.00-11.00 utgår inget arvode.

Foto: Lo Birgersson
Arbetet som röstmottagare ställer höga krav på noggrannhet, kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt och att du är serviceinriktad.

Detta behöver du kunna

Du kommer bli kallad till en obligatorisk utbildning som tar upp följande ämnen:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen
 • Räkna och redovisa valet

Utbildning

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen består av flera delar: en handledning, en digital utbildning med kunskapstest och ett fysiskt utbildningstillfälle. Delarna ger dig de verktyg du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag som röstmottagare. 

 1. Gör den digitala utbildningen på Valmyndighetens webbsida 
 2. Läs handledningen
 3. Gå den fysiska utbildningen 

Ni som ska arbeta i samma distrikt är inbjudna till samma utbildningstillfälle för att ni ska ha möjlighet att hälsa på varandra.

Handledning

Handledningen innehåller information om vad röstmottagning innebär. Den finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk. 

Foto: Lo Birgersson
Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta i valet.

Arvode och utbetalning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode om 3000 kronor. Skatt på arvodet dras med 30 procent. Utbetalningen sker den 28 juni 2024.

Göteborgs Stads löner betalas ut via Swedbank. Om du inte har ett konto i Swedbank och inte tidigare har fått någon utbetalning via Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till. Enklast gör du detta på Swedbanks webbplats.

Lönespecifikation

Göteborgs Stad tillämpar e-lönebesked. Om du är intresserad av ett sådant finns det olika sätt att se det: 

 • Du som har en pågående anställning i Göteborgs Stad kan se din lönespecifikation när du loggar in i lönesystemet Personec. På lönespecifikationen står utbetalningen angiven som ”Arvode val”. Arvodet betalas ut den 28 juni 2024.
 • Om du har Swedbank eller Nordea kan du se din lönespecifikation i din internetbank.
 • Har du en annan bank än Swedbank eller Nordea behöver du anmäla dig till e-lönebesked. Det gör du via länken https://cap3025.itella.se/eDokument/.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt.

Om du är skolungdom och inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helger, kan avdraget för skatt bli för stort. Du kan då lämna in ett intyg till valkansliet från Skatteverket att du inte ska betala skatt. Kontakta Skatteverket vid frågor om jämkning.

Schema

Ordföranden i ditt valdistrikt styr och leder arbetet i vallokalen. Det är också ordföranden som tar fram ett schema för valdagen och bestämmer hur och när du ska arbeta under dagen. Cirka två veckor innan valdagen kan du kontakta din ordförande för att få reda på ditt schema. Kontaktuppgifter hittar du när du loggar in på goteborg.jobbaival.se under Min placering. Om du inte hört något annat ska du infinna dig i vallokalen klockan 07.00.

För dig som tar bilen

Valnämnden har inte möjlighet ordna bilparkering till dig som väljer att ta bil till vallokalen. Finns ingen parkering får du själv lösa det och betala en eventuell parkeringsavgift.  Resor ersätts inte separat, utan ingår i ditt arvode som röstmottagare.

Mat under dagen

Under dagen kommer du att ha raster. Du ordnar själv med det du vill äta och fika under dagen. Hör med din ordförande om det finns möjlighet att förvara/värma mat i anslutning till vallokalen, koka kaffe, fika etc.

Beställa intyg

Här kan du som är eller har varit anställd inom Göteborgs Stad läsa om och beställa intyg för olika ändamål.

Intyg för uppdraget som röstmottagare på valdagen beställer du genom att skicka ett mail till valbemanningen på valbemanning@stadshuset.goteborg.se

Min sida

Min sida kan du bland annat bekräfta din medverkan och se när du ska gå din utbildning.