Om anställningen


Anställningsvillkor gällande timöverenskommelse för arbete under valet.

Anställningsform

Särskild visstidsanställning med överenskommelse om timlön. Du är anställd vid behov, vilket brukar motsvara heltid, och din lön grundas på antalet arbetade timmar. Semesterersättning betalas ut som ett lönepåslag på din timlön.

Det här behöver du göra för att få lön

  1. Kontrollera och signera anställningsavtalen i två exemplar, behåll det ena och lämna det andra till arbetsgivaren.
  2. Fyll i och skriv under din tjänstgöringsrapport. Skriv under och lämna för kontroll till arbetsledaren. Ta en egen kopia (exempelvis fotografera med din telefon).
  3. Lön betalas ut via Swedbank. Om din bank är Swedbank behöver du inte göra någonting, din lön blir automatiskt utbetald på ditt konto. Om du har konto i en annan bank än Swedbank, behöver du meddela/registrera det konto du vill ha din lön insatt på. Du registrerar ditt konto via mobilt bankID på Swedbank kontoregister.

När kommer lönen?

Din lön utbetalas månaden efter att du har arbetat. Timlönen står på ditt anställningsavtal. Om du önskar ett lönebesked behöver du anmäla det till Swedbank eller i din internetbank.

Semesterersättning

Utbetalas som ett påslag på lönen med 12 procent av intjänad bruttolön för medarbetare under 40 år, för medarbetare 40-49 år med 14,88 procent och för medarbetare från 50 år och uppåt med 15,36 procent. Siffrorna följer antalet semesterdagar enligt gällande kollektivavtal.

Vilka arbetstider gäller?

Arbetstiden varierar beroende på var du arbetar, du följer ditt schema. Vid behov kan schemat behöva ändras.

Obekväm arbetstid

  • OB vardagskväll 24 kr/tim. Från kl. 19.00 till kl. 22.00.
  • OB veckoslut/helg 61,90 kr/tim. Från kl. 19.00 fredag till kl. 07.00 på måndag.

Vad händer om jag blir sjuk?

Meddela din teamledare och anmäl dig sjuk. Hen anmäler i sin tur frånvaron till valkansliet.

Lön under sjukdom

Enligt sjuklönelagen måste du varit anställd i 14 kalenderdagar innan du får sjuklön. Tidigare anställningar hos samma arbetsgivare, det vill säga Göteborgs Stad, får räknas med i de 14 dagarna. Det behöver inte vara 14 dagar i sträck, men antalet dagar mellan varje pass får inte vara mer än 14 dagar.

  • Karensavdrag gäller innan de 14 dagarna. Du kan alltså få sjuklön tidigast från den 16:e dagen som anställd med timlön.
  • Är du timavlönad och har ett schema för kortare tid än en hel kalendermånad och har rätt till sjuklön från arbetsgivaren, blir karensavdraget de timmar du skulle arbetat, dock högst åtta timmar per dag.

Vad händer om jag skadar mig på jobbet?

Du är försäkrad under tiden du är anställd. Försäkringen gäller på arbetet och för resa till och från arbetet. Vill du söka ersättning kontaktar du AFA försäkring.

Rapportering av arbetsmiljöincidenter

Göteborgs Stad använder IA-systemet för att rapportera tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom samt kränkningar/diskriminering. Uppstår en incident så ska du själv eller med hjälp av din teamledare, alternativt valkansliet, rapportera händelsen i IA-systemet via självservice i IA-appen som du laddar ner till din telefon. Här finner manual för IA-appen.

Vård av sjukt barn (VAB)

Meddela frånvaro till din teamledare. Kontakta Försäkringskassan för ersättning.

Sista dagen på jobbet

Lämna den sista tjänstgöringsrapporten till din teamledare. Tjänstgöringsrapporten ska vara kontrollerad och underskriven av dig och teamledaren.

Tystnadsplikt

Regleras i bilaga till anställningsavtalet och i vallagen.

Enhetlig klädsel

Valkansliet tillhandahåller västar som skall bäras när du är i tjänst. För övrigt gäller vårdad klädsel när du representerar Göteborgs Stad.

Mobiltelefon

Du får ha din telefon tillgänglig. Mobiltelefonen ska vara inställd på ljudlös under arbetspasset. 

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt. Kontakta Skatteverket vid frågor kring jämkning.

Beställa intyg

Här kan du som är eller har varit anställd inom Göteborgs Stad läsa om och beställa intyg för olika ändamål.