Foto: Lo Birgersson

Ordförande och vice ordförande


Här finns de lokala instruktioner du som är ordförande eller vice ordförande behöver. Här finns också Valmyndighetens handledning. Den innehåller  information om vad röstmottagning innebär. Handledningen finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk.

Din roll

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen och är ytterst ansvariga för att röstmottagningen går korrekt till. Vice ordförande är ansvarig, när ordförande inte är närvarande. Någon av er ska alltid vara på plats i vallokalen.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 06.30 fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Förberedande arbete innan valdagen (kontakta röstmottagare, kontrollera material, etc)
 • Vara arbetsledare och valkansliets kontaktperson.
 • Se till att det är god ordning i vallokalen.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Rapportera in resultatet samt leverera rösterna till mottagningen.

Som ordförande ska du kontakta röstmottagare i ditt valdistrikt senast en vecka innan valdagen. På Min sida hittar du alla kontaktuppgifter. 

Krav och kvalifikationer

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här.

 • Måste ha fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift samt ha förmåga att hantera den räkning som krävs för uppdraget.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Bemöta och bistå väljare och medarbetare korrekt och professionellt.
 • Vara effektiv, noggrann och ha förmåga att kunna samarbeta.
 • Kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter i en förtidsröstningslokal.
 • Vara införstådd med att arbetet som röstmottagare på valdagen pågår från tidig morgon till sen kväll/natt.
 • Ta till dig och arbeta enligt de särskilda instruktioner som finns för ordförande respektive vice ordförande.
 • Leda och fördela arbetet i vallokalen i enlighet med de roller som beskrivs vid utbildningen.
 • Lägga schema för valdagen och kommunicera det med övriga röstmottagare i valdistriktet.
 • Ansvara för att vallokalen alltid har ordförande eller vice ordförande på plats under hela tiden.
 • Ha förmåga att samarbeta med övriga ordföranden i de fall där det är flera valdistrikt i samma lokal. Till exempel tillsammans komma överens om hur de gemensamma arbetsstationerna ska bemannas.

Foto: Stefan Lydén
Rollen som ordförande kräver att du kan arbeta effektivt, noggrant och har god förmåga att samarbeta.

Detta behöver du göra

I god tid innan valdagen kommer du gå en utbildning om vad som krävs av dig före, under och efter valet. 

Före valet

Före valet behöver du: 

 • Kontakta vaktmästaren i din vallokal.
 • Besiktiga vallokalen.
 • Kontakta röstmottagare i ditt valdistrikt.
 • Planera arbetet och skapa schema.
 • Hämta röstlängden.

Kontakta vaktmästare och inventera vallokal

Ordförande och vice ordförande ska i god tid innan valdagen besöka sin tilldelade vallokal. Syftet med besöket är att:

 • Skapa kontakt med vaktmästaren i vallokalen så att du vet vem som kommer att låsa upp vallokalen på valdagen.
 • Planera möbleringen och skyltningen.
 • Kontrollera valmaterialet.

Kontakta vaktmästaren i god tid innan valdagen för besök av lokalen. I Checklista för ordförande vid besiktning av vallokal ser du vilka saker du behöver gå igenom och stämma av med vaktmästaren. Checklistan finner du även i handledningen som delas ut vid utbildningstillfället. Där hittar du också exempel på möblering och skyltning. Logga in på Min sida och se information om din vallokal och kontaktuppgifter till vaktmästare för din lokal. 

Kontakta områdesansvarig på valkansliet om du har ytterligare frågor kring lokalen.

Flera valdistrikt i samma lokal

Om ni är flera valdistrikt som delar lokal ska ni besiktiga byggnaden och lokalerna tillsammans. Valkansliet kan ha utsett en samordnande ordförande med bland annat uppgiften att boka ert besök med vaktmästaren och planera möbleringen. I dokumentet uppdraget som samordnande ordförande kan du läsa mer om rollen. Logga in på Min sida för att se vem som eventuellt har den rollen i din byggnad. Se till att ta kontakt med övriga ordföranden i god tid. Kontaktlistor till övriga ordförande i samma byggnad finns på Min sida.

Kontakta röstmottagare

Min sida kan du se kontaktuppgifter till röstmottagarna i ditt valdistrikt. Kontakta dina röstmottagare i god tid före valet. Du ska informera röstmottagarna om:
 • Var och när ni ska mötas på valdagen.
 • Att det är viktigt att komma i tid på valdagen.
 • Att de vid sent förhinder (till exempel på grund av sjukdom) ska kontakta dig. Du meddelar då valkansliet.
Tänk på att rekryteringen är en pågående process, så det kan hända att ditt distrikt inte är fullbemannat än. Valkansliet arbetar kontinuerligt för att fylla de luckor som uppstår på grund av återbud. Saknar du en röstmottagare, kontrollera ditt valdistrikt igen vid ett senare tillfälle. 

Planera arbetet och skapa schema

Du som ordförande ska göra ett schema för valdagen och kommunicera ut det till gruppen före valdagen så att alla kan planera sin dag.

Schemalägg så att det är full styrka på morgonen då ni förbereder arbetet, går igenom de olika arbetsmomenten och börjar arbetet med förtidsrösterna. Inför stängning ska alla röstmottagare vara på plats i god tid för att förbereda räkning och avslutning av dagen.

Använd gärna mallen för schemaläggning som också innehåller förslag på scheman. 

Träffa dina röstmottagare senast klockan 07.00 på morgonen. Detta behövs för att: 

 • Hinna möblera lokalen och förstå hur flödet ska fungera.
 • Gå igenom utrymningsplanen och plan för avbruten röstmottagning.
 • Gå igenom valprocessen.
 • Gå igenom roller och schema.
 • Börja arbeta med förtidsrösterna så snart de kommer.
 • Ta emot namnvalsedlar från partiföreträdare.

Hämta röstlängden och kompletterande material

Du som ordförande ska hämta och ansvara för den röstlängd som gäller för ditt valdistrikt. Distrikt med fler än 1000 röstberättigade har delad röstlängd. I samband med röstlängdsutdelningen kommer du också kunna titta på valmaterialet. Personal på valkansliet finns tillgängliga för att stötta dig och svara på dina frågor. Information om var och när du kan hämta din röstlängd får du via e-post, i god tid innan valdagen.

Om du inte har möjlighet att hämta röstlängden själv kan du delegera uppgiften till vice ordförande.


Under valet

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen

Efter valet

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Räkna och redovisa valet
 • Lämna material på mottagningen
Foto: Lo Birgersson
Du kommer att gå en obligatorisk utbildning inför valet.

Utbildning

Alla måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen består av fyra delar: en handledning, ett antal filmer, ett kunskapstest och ett utbildningstillfälle. Delarna ger dig de verktyg du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag. Utbildningsmaterialet publiceras i början av 2024.

 1. Läs handledningen
 2. Se filmerna 
 3. Gör kunskapstestet
 4. Gå utbildningen 

Ni som ska arbeta i samma distrikt är inbjudna till samma utbildningstillfälle för att ni ska ha möjlighet att hälsa på varandra.

Handledning

Valmyndigheten har tagit fram handledningar för röstmottagning i olika val. Den innehåller information om vad röstmottagning innebär. Använd den gärna som ett uppslagsverk. Handledningen delas ut på ubildningstillfället.

Arvode och utbetalning

Som ersättning för arbetet som ordförande får du ett skattepliktigt arvode om 4500 kronor, för vice ordförande 3600 kronor. Skatt på arvodet dras med 30 procent. Utbetalningen sker  den 28 juni 2024.

Göteborgs Stads löner betalas ut via Swedbank. Om du inte har ett konto i Swedbank och inte tidigare har fått någon utbetalning via Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till. Enklast gör du detta på Swedbanks webbplats.

Lönespecifikation

Göteborgs Stad tillämpar e-lönebesked. Om du är intresserad av ett sådant finns det olika sätt att se det: 

 • Du som har en pågående anställning i Göteborgs Stad kan se din lönespecifikation när du loggar in i lönesystemet Personec. På lönespecifikationen står utbetalningen angiven som ”Arvode”. Arvodet betalas ut samtidigt som din ”ordinarie” lön och på ditt konto ser du därför bara en utbetalning.
 • Om du har Swedbank eller Nordea kan du se din lönespecifikation i din internetbank.
 • Har du en annan bank än Swedbank eller Nordea behöver du anmäla dig till e-lönebesked. Det gör du via länken https://cap3025.itella.se/eDokument/.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt. Kontakta Skatteverket vid frågor kring jämkning.

Beställa intyg

Här kan du som är eller har varit anställd inom Göteborgs Stad läsa om och beställa intyg för olika ändamål.

Min sida

På Min sida kan du bland annat bekräfta din medverkan, se när du ska gå din utbildning och få information om när ditt arvode betalas ut.