Till innehåll

Följ de skärpta nationella råden för att hejda smittspridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 11 januari 2021 klockan 14:25 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Våra verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

Problem med e-tjänsten

Publicerad 14 januari 2021
Det har kommit till överförmyndarens kännedom att det för tillfället kan uppstå problem att lämna in redovisningshandlingar via e-tjänsten. Närmare bestämt kan det bli fel när redogörelsehandlingen ska lämnas in. Vi arbetar aktivt för att åtgärda det. Denna nyhet kommer tas bort när saken hanterats.

Här hittar du alla blanketter för din årsredovisning

Publicerad 8 januari 2021
Under respektive rubrik hittar du de blanketter som du ska skicka in i samband med årsräkningen. Årsräkningen ska vara inlämnad innan 1 mars. Du som är god man eller förvaltare kan även lämna in årsräkning och redogörelse i vår e-tjänst som du hittar via mina sidor på goteborg.se.

Lämna in redovisning via vår e-tjänst.

Publicerad 8 januari 2021
I E-tjänsten kan du som god man eller förvaltare lämna in förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelse.
${loading}