Covid-19

Nedan följer en sammanställning av vanligt förekommande frågor om uppdraget som god man och förvaltare i förhållande till covid-19.

Information från Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen om vaccinering 

Göteborgs Stad skickar på uppdrag av Västra Götalandsregionen ett brev från regionen till personer som har hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm och dagverksamhet (SoL-insatser i ordinärt boende). 

Brevet når dessa personer cirka den 25-27 januari. Brevet fungerar som en ”biljett” för denna prioriterade grupp till att vaccinera sig mot covid-19. Det är den vårdcentral där personen listat sig som ska utföra vaccinationen.  

Är personen inskriven i den kommunala hemsjukvården vaccineras hen av hemsjukvårdens sjuksköterskor och behöver inte vända sig till vårdcentralen.  

Om personen har särskild postadress har vi valt att skicka brevet till denna adress istället för till folkbokföringsadressen. Det innebär att god man eller förvaltare kan bli berörd av utskicket. 

Om samtycke till vaccinering 

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudmans räkning i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta betyder till exempel att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till att huvudmannen ska vaccineras mot covid-19.